Toate rezumatele abstractelor trimise se publică în Suplimentul electronic Nr.1/20016 al revistei Ginegologia.ro, supliment indexat BDI, ce poate fi accesat pe site-ul http://revistaginecologia.ro 

 


POSIBILITATE DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR ÎN EXTENSO

Vă invităm să trimiteți LUCRĂRILE ÎN EXTENSO la adresa damian.parvu@yahoo.com, până la data de 5 aprilie. Acestea vor fi publicate în mai multe numere din revista Ginecologia.ro. Indicații de redactare se regăsesc aici. (http://www.revistaginecologia.ro/index.php/guidelinesforauthors)

 

 

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor a fost 15 FEBRUARIE 2016.

Rezumatele transmise prin poștă, fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

Autorii trebuie să se înscrie în prealabil și să achite taxa de participare.

Vor fi acceptate numai rezumatele la care cel puțin unul din autori a achitat taxa de participare.

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA REZUMATELOR

Rezumatele vor fi redactate în limbile română (cu diacritice) și/sau engleză și nu vor conține mai mult de 250 de cuvinte.

Se va utiliza fontul Times New Roman - 12 puncte și spațiere la un rând.

Textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări.

Rezumatul nu va include grafice, schițe, tabele sau fotografii.

Titlul va fi scris cu majuscule, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe maximum două rânduri.

Datele de identificare ale autorilor: prenume complet, nume, afiliere (secție, instituție, oraș, țară).

Nu se vor utiliza titluri profesionale/academice.

Rezumatul trebuie să includă: introducere/obiectivul studiului, material și metodă, rezultate, concluzii.

Abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. Bibliografia nu se introduce în textul rezumatului.

Dacă lucrarea are mai mult de 3 autori, vă rugăm să notați ceilalți autori în textul rezumatului.

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA E-POSTERELOR

Pentru rezumatele înscrise online și acceptate de către Comitetul Științific pentru a fi prezentate ca e-Poster se vor respecta următoarele criterii de redactare:

  • posterul se va realiza numai în format electronic
  • orientare landscape (aspect ratio 16:9)
  • format Power Point (1 slide/prezentare) sau imagine .jpg (dimensiune: 1024x768 pixeli)
  • fonturi utilizate: Arial, Tahoma sau Times New Roman; 20 puncte pentru titlu, 12 puncte pentru text, spațiere la un rând
  • se pot insera grafice sau fotografii la o rezoluție adecvată
  • nu se pot insera cadre video/audio

E-Posterele vor rula pe toată perioada Congresului pe suporturi electronice în zona corespunzătoare.

Posterele in format electronic vor fi trimise pana pe data de 5 Aprilie 2016 la adresa alin.ciuta@palomatours.com